Liên hệ

Địa chỉ: 180 Đường số 1, KP Ông Nhiêu, Long Trường, Thủ Đức

Điện thoại: 0848171979

E-mail: dienmaykimtinphat12@gmail.com